Parašykite mums: info@pirtiesbites.lt

Sąlygos ir nuostatos

1. www.pirtiesbites.lt internetinės parduotuvės taisyklės galioja perkant  www.pirtiesbites.lt.
2.  www.pirtiesbites.lt  gali keisti parduotuvės taisykles savo nuožiūra ir be išankstinio perspėjimo. Klientui apsiperkant parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą  www.pirtiesbites.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog klientas yra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą taisyklėms paspausdamas „Sutinku“. Tais atvejais, kai klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti (atsisakyti) užsakymo, priešingu atveju laikoma, jog klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis parduotuvės taisyklėmis.
4.  www.pirtiesbites.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su parduotuvės taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Privatumo politika
 
1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš www.pirtiesbites.lt parduotuvės, turi užsiregistruoti  www.pirtiesbites.lt internetinėje svetainėje įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį arba pirkti be registracijos.  www.pirtiesbites.lt patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti  www.pirtiesbites.lt informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys.  www.pirtiesbites.lt patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. www.pirtiesbites.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus  www.pirtiesbites.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais. 
3. Klientas, užsiregistruodamas www.pirtiesbites.lt parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes  www.pirtiesbites.lt parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis,  www.pirtiesbites.lt atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
4. Klientas, susipažindamas su taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant  www.pirtiesbites.lt parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
5.  www.pirtiesbites.lt patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos klientų asmeninių duomenų apsaugai.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos
 
1. Klientas apsilankęs parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka prekes, o jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
2. Suformavus prekių krepšelį, klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.  www.pirtiesbites.lt patvirtina, kad kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
3. Toliau klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo  www.pirtiesbites.lt parduotuvėje būdų (plačiau – IV taisyklių skyriuje). Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo laikas iš galimų  www.pirtiesbites.lt pristatymo laiko variantų, nurodomų valandų intervalu. Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti nurodytu adresu.
4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą  www.pirtiesbites.lt. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su  www.pirtiesbites.lt parduotuvės taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą klientas nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas  www.pirtiesbites.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna www.pirtiesbites.lt. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp kliento ir www.pirtiesbites.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai  www.pirtiesbites.lt gauna patvirtinimą iš kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už pristatytas prekes.
6. Klientui pateikus užsakymą,  www.pirtiesbites.lt sistema automatiškai atsiunčia klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei kliento pateikti duomenys.
7.  www.pirtiesbites.lt gavus pranešimą iš banko, jog klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš parduotuvės pirkti, klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp kliento ir www.pirtiesbites.lt vykdymo pradžios momentu. 
8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas www.pirtiesbites.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.  
9. Visais atvejais laikoma, jog klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis  www.pirtiesbites.lt parduotuvės taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės  www.pirtiesbites.lt parduotuvėje. 

2.  www.pirtiesbites.lt nurodo, o klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių. Taip pat prekių įpakavimas savo forma ir išvaizda gali skirtis nuo vaizduojamo  www.pirtiesbites.lt parduotuvėje.

3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4. Kainos parduotuvėje ir užsakyme nurodomos eurais su PVM.

5.  www.pirtiesbites.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu  www.pirtiesbites.lt, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl  www.pirtiesbites.lt ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.  www.pirtiesbites.lt per protingą, su klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus,  klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka. 

6.  www.pirtiesbites.lt įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas,  www.pirtiesbites.lt įsipareigoja tokias prekes klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6.2.  www.pirtiesbites.lt  įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

6.3.  www.pirtiesbites.lt įsipareigoja pateikti klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. www.pirtiesbites.lt neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame  www.pirtiesbites.lt. 

6.4.  www.pirtiesbites.lt visais atvejais pateikia klientui prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus.

6.5. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, www.pirtiesbites.lt įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus. 

6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

6.7. Fiziniams asmenims parduodamoms prekėms suteikia 2 metų garantija. Juridiniams asmenims parduodamoms prekėms suteikiama 1 metų garantija.


V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

 

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš  www.pirtiesbites.lt parduotuvėje nurodytų būdų: naudodamasis savo banku internete arba mokejimai.lt sistema, pavedimu į  www.pirtiesbites.lt banko sąskaitą arba atsiskaitydamas grynais su kurjeriu pristatymo metu (Šiuo metu šis atsiskaitymo būdas negalimas, atsiprašome už nepatogumus).

2. Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik  www.pirtiesbites.lt gavus apmokėjimą už prekes.


VI. Prekių grąžinimas


1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.

2. Tokią teisę klientas gali įgyvendinti per 14 dienas nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši kliento teisė siejama su tuo, jog klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu. 

3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

a) nebuvo naudojamos;

b) nebuvo sugadintos;

c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;

d) neprarado prekinės išvaizdos.

e) kiekviena grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje.

f) nuo prekių nebuvo nuimtos originalios etiketės (apsauginės plėvelės ir kt.)

Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje, įskaitant ir nenuimtą nuo prekių  www.pirtiesbites.lt plombą bei lipdukus. Klientas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti  www.pirtiesbites.lt prekių įsigijimo dokumentus. 

4.   Prekės, kurių grąžinti negalėsite:

prekės pagamintos pagal vartotojo nurodytas specifikacijas arba aiškiai pritaikytos jo asmeninėms reikmėms;

prekės greitai genda ar jų galiojimo trukmė yra trumpa;

supakuotos prekės yra nebetinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių ir kurios buvo išpakuotos jas pristačius (pvz.: apsauginės kaukės, skydeliai ir pan);

prekės po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

alkoholiniai gėrimai, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo–pardavimo sutartį ir juos pristatyti galima tik po 30 dienų, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo prekiautojui nepavaldžių rinkos svyravimų;

prekės įsigytos su sutartimis, pagal kurias vartotojas pateikė prekiautojui konkretų prašymą dėl apsilankymo, kad jis atliktų skubų remontą ar priežiūrą. Jei tokio apsilankymo atveju prekiautojas suteikia papildomų paslaugų, išskyrus vartotojo konkrečiai nurodytąsias, ar tiekia papildomų prekių, išskyrus atsargines dalis, būtinas priežiūrai ar remonto darbams atlikti, tokioms papildomoms paslaugoms ar prekėms turi būti taikoma teisė atsisakyti sutarties;

supakuoti vaizdo ar garso įrašai arba supakuota programinė įranga, kurie juos pristačius buvo neišpakuoti;

laikraščiai, periodiniai leidiniai ar žurnalai, išskyrus tokių leidinių prenumeratos sutartis;

pateikiamas fizinėje laikmenoje neįrašytas skaitmeninis turinys, jei teikimas pradėtas vartotojui aiškiai iš anksto sutikus ir pripažinus, jog dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

Pilną sąrašą prekių, kurios negali būti grąžinamos, rasite CK 6.228-10 2 d. arba čia


Svarbu: pinigai už prekes bus grąžinami į Jūsų nurodytą banko sąskaitą.

 

Per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos bet kurį pirkinį Jūs galite:

1. Keisti į kitą dydį;

2. Keisti prekę į kitą modelį;

3. Susigrąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

 

Svarbi informacija: Keičiant prekės dydį ar modelį, prekė bus pakeista per 5-15 d.d.


365 dienų pinigų grąžinimo garantija


Kokybišką preką galite grąžinti per 365 kalendorines dienas ir atgauti visus sumokėtus pinigus. Pristatymo išlaidos, į mūsų sandėlį ir prekių siuntimo Jums, nekompensuojamos.

Grąžinimo sąlygos:

Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje. Prekės apžiūrėjimui galite perpjauti pakuotės uždarymui skirtas juostas, tačiau pakuotė negali būti suplėšyta.

Bandytos ar kitaip naudotos produkcijos grąžinti negalima

Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus;

Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

Pinigai grąžinami tik į kliento nurodytą banko sąskaitą pavedimu.


Tinkamos kokybės prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.228-10 ir 6.228-11 straipsnių numatyta tvarka.

 

Grąžinimo procesas:

 

  • Užpildote grąžinimo formą, kurią rasite čia:  www.pirtiesbites.lt
  • • Prekę(s) supakuokite į pakuotę ir siųskite  atgal tuo pačiu adresu, kuris buvo ant pakuotės.

•  Grąžinamas ar keičiamas prekę(s) patariame siųsti per Lietuvos paštą, registruota siunta (tuomet paštas išduos jums siuntos numerį, pagal kurį galėsite matyti, kada siunta atkeliaus pas mus, bei galėsite surasti siuntą jeigu ji pasimestų  siuntos numerio paieskapašto išlaidos negrąžinamos

•  Per 7 dienas nuo prekės gavimo grąžinsime Jūsų sumokėtus pinigus už prekę(s).

Svarbi informacija: Jeigu už prekę mokėjote dovanų kuponu arba padengėte dalį pirkinio sumos, tai grąžinamas kuponas bei papildomai sumokėta suma. Dovanų kuponai į grynuosius pinigus nėra keičiami. 

Jeigu grąžinate prekę, pirktą akcijos metu, Jums grąžinama už prekę sumokėta suma (po nuolaidos). 

* Jeigu atsisakote laukti užsakytos prekės, pinigai bus grąžinami per 7 darbo dienas nuo grąžinimo formos pateikimo.

Grąžinamos arba keičiamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:

* grąžinamos prekės yra tos pačios komplektacijos, kokios buvo gautos.

* prekės nebuvo naudojamos (dėvimos, avimos ar pan.);.

* prekės nebuvo sugadintos;

* grąžinamos prekės yra originalioje bei nepažeistoje prekės ir siuntos pakuotėje; 

* prekės yra išlaikę savo prekinę išvaizdą, nuo jų nebuvo nuimtos originalios etiketės;

VII. Prekių pristatymas

 

1.  www.pirtiesbites.lt įsipareigoja prekes pristatyti klientui per laikotarpį, nurodytą prekės meniu, kuris svyruoja nuo 3 iki 5 darbo dienų. Pristatymo kaina visoje Lietuvoje yra 1.75 eur už suformuotą siuntą. Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju,  www.pirtiesbites.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, pasirinkti prekių pristatymo laiką (nurodomas laiko intervalu) bei asmenį, kuris priims prekes. 

3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais kliento pateiktais duomenimis, klientas neturi teisės reikšti  www.pirtiesbites.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. 

4. Prekės, užsakytos  www.pirtiesbites.lt internetinėje parduotuvėje, pristatomos per Lietuvos paštą. 

5.  www.pirtiesbites.lt visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl kliento kaltės arba nuo kliento priklausančių aplinkybių.

6.  Klientas privalo nedelsiant informuoti  www.pirtiesbites.lt elektroniniu paštu, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.

7. Tais atvejais, kai priėmus prekes klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai  www.pirtiesbites.lt.


VIII. Kitos nuostatos

 

1. Visi pranešimai  www.pirtiesbites.lt turi būti teikiami elektroniniu paštu info@pirtiesbites.lt arba telefonu   +37066834999.

2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp kliento ir www.pirtiesbites.lt vyksta valstybine kalba.

3. Klientas turi teisę, sudaręs sutartį, per 7 darbo dienas jos atsisakyti be jokių papildomų sąlygų ir neturėdamas pareigos nurodyti tokio atsisakymo priežastis. Toks terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai prekės pagal sutartį (užsakymą) yra perduodamos klientui.

4. Tokią savo galimybę klientas gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu daiktas (prekė) nebuvo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė daikto išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos (pakuotės pakitimai tiek, kiek jie buvo būtini daiktui apžiūrėti, nelaikomi esminiais).

5.  www.pirtiesbites.lt, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo kliento pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, įsipareigoja atlikti būtinus veiksmus, siekiant atstatyti padėtį į buvusią iki sutarties sudarymo.

6. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp pardavėjo ir vartotojo kilusius ginčus. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt. Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.